DE FINANCIEEL INTERMEDIAIR

Credit Control Services is een juridische incassopraktijk die door middel van een directe en open benadering er naar streeft de relatie tussen de cliënt en zijn/haar debiteur(en) in stand te houden. Hiertoe bedienen wij ons van een op deze markt toegespitst servicepakket aan relevante diensten.

DE RELATIE-INCASSO

Hier legt Credit Control Services zich toe op het in de minnelijke sfeer innen van uitstaande bedragen waarvan de betalingstermijn is overschreden. Met deze invordering staat de te behouden relatie tussen de cliënt en zijn/haar debiteur(en) voorop. Door middel van de zogenaamde Credit Letter herinnert de cliënt met gebruikmaking van het brievenhoofd van Credit Control Services de debiteur zelf aan zijn/haar betalingsverplichtingen. Deze aanmaning wordt op instigatie van de cliënt door Credit Control Services verzonden. Deze wijze van benadering spaart voor de cliënt kostbare tijd terwijl de debiteur al snel na het verstrijken van de betalingstermijn wordt geconfronteerd met een aanmaning van Credit Control Services.

Een tweede vorm van 'relatie-incasso' van Credit Control Services kan zowel aansluiten op de Credit Letter als een eerste directe incasso-actie zijn. In opdracht van de cliënt zal door Credit Control Services een telefoongesprek met de debiteur plaats hebben waarbij dezelfde dag nog een aanmaning zal worden verstuurd. In deze aanmaning wordt de debiteur overeenkomstig de algemene voorwaarden van de cliënt aan zijn betalingsverplichtingen herinnerd en worden hem/haar bij het uitblijven van de betaling rechtsmaatregelen in het vooruitzicht gesteld. Ook deze aanmaning zal inhoudelijk nog aandringen op het continueren van de relatie met de cliënt. Mocht betaling alsnog achterwege blijven dan wordt aan de debiteur een laatste schriftelijke som¬matie verstuurd met daarin een fatale datum waarop betaald dient te zijn.